آموزش بازی قلعه 2 (مرحله نهم از سیم)

آموزش بازی قلعه 2,بازی قلعه 2,آموزش قلعه 2,آموزش بازی stronghold 2,آموزش مراحل بازی قلعه 2,آموزش مراحل قلعه 2,آموزش مرحله های قلعه,آموزش بازی قلعه 2 (مرحله نهم از سیم),
مرحله ای حساس خود را برای مسابقه ای عظیم آماده کنید ساخت شمشیر برای امپراتوری سرویلیام-شما-سر ادوین به ایالت تازه خود رسیدگی کنید و تا میتوانید از آن آهن استخراج کنید تا بتوانید شمشیر و سپر بسازید ادوین یک خائن است و تقلب خواهد کرد مراقب باشید بعد از برنده شدن باید انتظار یک شورش را داشته باشید
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ