نقشه جدید برای stronghold 2 به نام استان گلستان یا استرآباد قدیم

نقشه جدید برای قلعه 2 به نام استان گلستان یا استرآباد قدیم,نقشه جدید برای قلعه 2 به نام استان گلستان,نقشه جدید برای قلعه 2,مپ جدید برای قلعه 2 به نام استان گلستان یا استرآباد قدیم,مپ جدید برای قلعه 2,نقشه جدید برای stronghold 2 به نام استان گلستان یا استرآباد قدیم,نقشه جدید برای stronghold 2 به نام استان گلستان,نقشه جدید برای stronghold 2,
استرآباد استانی زیبا در شمال شرق ایران. هر چند الان اسمش گلستان است. اینجا محل زندگی قاجارها قبل از اینکه 150 سال پیش بر کشور حکومت کنند بود. به هر حال تپه ها و کوه های رشته
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

ورود

عضویت