مپ stronghold legends به نام قلعه کوچک میانی

مپ افسانه های قلعه به نام قلعه کوچک میانی,دانلود مپ افسانه های قلعه به نام قلعه کوچک میانی,مپ stronghold legends به نام قلعه کوچک میانی,
یک قلعه کوچک در میان نقشه است که محل تجمع 4 امپراتوری است
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ