مپ جدید معادن سنگ برای قلعه 2

مپ جدید معادن سنگ برای قلعه 2,مپ جدید قلعه 2,نقشه جدید برای قلعه 2,نقشه قلعه 2,map بازی قلعه 2,
این مپ هرچند شلوغ اما ویژگی های خاص خودش را دارد
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ