مرحله آخر قلعه 2

راهنمای مراحل قلعه 2,مراحل قلعه 2,آموزش بازی قلعه 2,بازی قلعه 2,آموزش قلعه 2,آموزش بازی stronghold 2,آموزش مراحل بازی قلعه 2,آموزش مراحل قلعه 2,آموزش مرحله های قلعه 2,مرحله آخر قلعه 2,
راهتان با بارکلی و هوک همراه است... مرحله 10 باید به لیدی سرن حمله کنید و کشیش اعظم را دستگیر کنید تا بتوانید مکان اختفای کینگ را پیدا کنید با حالت زیگزاگی پیش بروید تا دمیج شما کمتر شود مرحله 11 این مرحله با روش های مختلف رد می شود مانند  دیوار کشیدن خندق کشیدن برجک کشیدن انتخاب با شماست اما همین را بدانید که هدف شما در آغاز دفاع است نه حمله مرحله 12 کینگ را بکشید بله! حالا زمان آن رسیده کینگ را نابود کنید هر آنچه برای شوالیه شدن تلاش کرده بودید حالا باید از بین ببرید بارکلی و هوک هر دو در…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ