ساخت قنات در بازی قلعه 1

ساخت قنات در بازی stronghold 1,بازی stronghold 1,آموزش بازی stronghold 1,ساخت قنات در بازی قلعه 1,آموزش بازی قلعه 1,بازی قلعه 1,سایت stronghold 1,سایت قلعه 1,سایت قلعه,سایت دژ مستحکم,
1-یک بلندی طویل بسازید 2- حال آنرا پر از آب و آبشار کنید 3- اطرافش را دیوار بلند بکشید 4- حالا میبینید که قنات شما حاضر است..... از داشتن قنات دست ساز خود لذت ببرید توجه داشته باشید که به هر کجا بخواهید میتوانید این قنات را بکشید و انتقال دهید منبع: دژ مستحکم
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]