آموزش مراحل stronghold crusader 2

آموزش جنگهای صلیبی 2 - stronghold crusader 2,آموزش جنگهای صلیبی 2,آموزش stronghold crusader 2,جنگهای صلیبی 2,stronghold crusader 2,آموزش مراحل stronghold crusader 2,آموزش مراحل جنگهای صلیبی 2,
با ما حرفه ای شوید مرحله اول : باید قلعه یکی از مزدوران صلاح الدبن را فتح کنید مراقب طوفان ها و آب و هوای بارانی باشید بهترین روش حمله از طرف غرب و جنوب غرب قلعه اوست در تصاویر مشاهده خواهید کرد مرحله دوم : در این مرحله تنها یک هدف دارید تا زمان مشخص شده قلعه را حفظ کنید و از حملات مکرر اعراب جلوگیری کنید از 5 الی 6 سو به شما حمله می کنند هر چه سریع صلاح بسازید و قلعه خود را مجهز کنید مرحله سوم : زمان را از دست ندهید قلعه دشمن در مقابل شماست هر چه زودتر تجهیز شده به آن یورش ببرید و نابودش کتید برای…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ