آموزش مراحل آرتورشاه

آموزش بازی افسانه قلعه,راهنمای مراحل بازی stronghold legends,آموزش بازی stronghold legends,سر لنسلات,سر بدویر,رمز بازی stronghold legends,هک بازی stronghold legends,آموزش مراحل آرتورشاه,
در این مرحله باید سر گرث را از تله ها و موانع عبور دهید باید 4 شوالیه را از بین ببرید و قلعه بانو را آزاد کنید نیروهای شما آماده حرکت هستند و در نظر داشته باشید در مسیر نیروهای کمکتی تازه نفس به شما ملحق می شوند مراقب تله ها باشید نیروی سر گرث برای همین مواقع است آن را روی دیوار های مخروبه بزنید تا قدرتش را ببینید مقر یاغیان را که در راه باعث مشکل شما می شوند از بین ببرید اکنون باید با دققت بیشتری پیش بروید آخرین شوالیه بسیار جان سخت است و به سختی کشته می شود قلعه دشمن را از بین ببرید و قلعه بانو…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ