آموزش ساخت مپ در stronghold crusader 1

آموزش ساخت مپ در صلیبی 1,آموزش ساخت مپ در صلیبی,آموزش ساخت مپ,آموزش ساخت مپ در جنگهای صلیبی 1,آموزش جنگ های صلیبی 1,چگونه مپ بسازیم؟,مپ جنگهای صلیبی,جنگهای صلیبی 1,ساخت مپ جنگهای صلیبی,دانلود مپ جنگ های صلیبی,آموزش ساخت مپ در stronghold crusader 1,
تصویر اول: وقتی وارد منو ساخت مپ میشوید با 3 گزینه روبرو میشوید. گزینه اول: ساخت مپ برای بازی آزاد گزینه دوم: ساخت مپ برای سناریو گزینه سوم: ساخت مپ برای جنگ صلیبی تصویر دوم: وقتی وارد منو بعدی میشوید با گزینه های فوق روبرو میشوید. بازی کردن نقشه بارگذاری یک نقشه نقشه جدید شما در بخش بازی کردن نقشه، نقشه هایی که ساخته اید را بازی میکنید و در بخش بارگذاری نقشه ، نقشه هایی که ساخته ای را بارگذاری میکنید تا دوباره ویرایش کنید و در نهایت در بخش مپ جدید، یک نقشه جدید میسازید تصویر سوم: در این تصویرچندین…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ

[Login_Form]
[Reg_Fast_Form]