آموزش بازی قلعه 2 (مرحله یازدهم از سیم)

آموزش بازی قلعه 2,بازی قلعه 2,آموزش قلعه 2,آموزش بازی stronghold 2,آموزش مراحل بازی قلعه 2,آموزش مراحل قلعه 2,آموزش مرحله های قلعه,آموزش بازی قلعه 2 (مرحله یازدهم از سیم),
مدیریت کنید گندکاری ادوین را پاک کنید حالا زمان آن رسیده تا قلعه ادوین را پاکسازی کنید اولین گام شما ایجاد باغات و مکان هایی برای دبرداشت غذا است در درجه دوم باید پاکیزگی قلعه را در نظر بگیرید و حواستان به زمان نیز باشد طبق درخواست این مرحله باید به همان اندازه شغل ایجاد کنید و به همان اندازه محبوبیت کسب کنید
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ