آموزش بازی قلعه 2 (مرحله هشتم از سیم)

آموزش بازی قلعه 2,بازی قلعه 2,آموزش قلعه 2,آموزش بازی stronghold 2,آموزش مراحل بازی قلعه 2,آموزش مراحل قلعه 2,آموزش مرحله های قلعه,آموزش بازی قلعه 2 (مرحله هشتم از سیم),
سر ویلیام به خواستگاری لیدی سرن رفته قلعه او در بالای قلعه شما است و حالا بر عهده شماست که آن را مدیریت کنید عیش و نوش را آماده کنید بساط بزم و شادی را تهیه کنید تا برگشت ویلیام کار شما حفظ اوج و عظمت قلعه او است
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ