آموزش بازی قلعه 2 (مرحله دوازدهم از سیم

آموزش بازی قلعه 2,بازی قلعه 2,آموزش قلعه 2,آموزش بازی stronghold 2,آموزش مراحل بازی قلعه 2,آموزش مراحل قلعه 2,آموزش مرحله های قلعه,آموزش بازی قلعه 2 (مرحله دوازدهم از سیم,
مرحله آخر -مرحله ای زیبا و دل انگیز در عین حال سخت زمان آن رسیده که قلعه ر امحیا کنید برای جشن امپراتوری کینگ برای اینکه شما را جانشین قرار دهد جشن را به شما سپرده است حال این شما هستید که باید به بهترین وجه جشن را آماده کنید تا مورد رضایت پادشاه قرار بگیرید آشپزخانه سلطنتی را با خوک و سبزیحات و ماهی و دیگر غلات پر کنید تا بهترین ضیافت را راه بیندازید
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ