آموزش بازی قلعه 2 (مرحله دهم از سیم)

آموزش بازی قلعه 2,بازی قلعه 2,آموزش قلعه 2,آموزش بازی stronghold 2,آموزش مراحل بازی قلعه 2,آموزش مراحل قلعه 2,آموزش مرحله های قلعه,آموزش بازی قلعه 2 (مرحله دهم از سیم),
نبردی هیجان انگیز سر ادوین با سلاح هایی که روی دستش باد کرده است به فکر تصرف قلعه سر گری می افتد و حالا زمان آن رسیده شما قدرت نظامی خود را نشان دهید به دفاع از قلعه سر گری بروید و نبرد را به دروازه سر ادوین بکشید با کشتن تمام نیروها شما پیروز خواهید شد
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ