مپ triple king

مپ triple king,triple king,مپ,
  این مپ را در بخش مربوط به مپ های افسانه قلعه ها ریخته و آنرا در قسمت king of the hell بازی کنید. لینک دانلود :http://upsara.com/images/ivq_triple_king.rar 
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ