جلوگیری از عبور سربازان ویژه از دیوار

ارسالی توسط کاربر سایت alisajadih 1.کوچک ترین دیوار رو دور قلعه ات بذار. 2.یه دیوار بلند تر پشت دیوار کوچک(چسبیده به دیوار کوتاه) 3.دروازه رو کمی عقب تر از دیوار بذار و جلوش خندق بذار
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ