مپ جدید برای جنگهای صلیبی 1(djpashmak)

سلام دوستان عزیز یک مپ قشنگ و چهارنفره ی جدید ساختم که امیدوارم شما دوستان از این مپ خوشتان بیاد.
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ