اموزش مراحل افسانه ی قلعه (نژاد اهریمنی مرحله ی اول)

موزش مراحل افسانه ی قلعه (نژاد اهریمنی مرحله ی اول)                                          به نام خدایی که زنبور را افرید سلام و درود بر مشتاقان یادگیری خوب این مرحله ی اول نژاد اهریمنی هست امیدوارم اموزش خوبی از اب در بیاد اهداف: 1-: تصرف قلعه 2-:حفاظت از قلعه خوب ارتش زیادی به ما داده شده که ما…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ