معرفی سربازان بازی جنگهای صلیبی (نیروهای اروپایی)

معرفی سربازان بازی جنگهای صلیبی,سربازان بازی جنگهای صلیبی,معرفی سربازان جنگهای صلیبی,سربازان جنگهای صلیبی,جنگهای صلیبی,جنگ های صایبی,سایت قلعه,سایت جنگ های صلیبی,stronghold crusader,ترینر جنگ های صلیبی,ترینر برای قلعه,ترینر بازی قلعه,stronghold,crusader.ir,
سرباز کماندار:ضعیفترین نیرو-کمترین تجهیزات-رشد سریع-کندن خندق سرباز نیزه دار:ضعیف-کمترین تجهیزات-رشد متوسط-کندن خندق-از بین بردن تجهیزات دشمن گرز دار: قوی-تجهیزات بیشتر-رشد کند-سرعت زیاد-کندن خندق-از بین بردن تجهیزات دشمن سرباز تیرانداز:قوی-تجهیزات بیشتر-رشد کند-سرعت کم-قدرت تخریب بالا سرباز تبر دار:قوی نسبت به گرز دار-تجهیزات بیشتر و گرانتر-رشد متوسط-سرعت متوسط-کشتار بالا سرباز شمشیر دار:متوسط-تجهیزات بیشتر و گرانتر-رشد ضعیف-سرعت ضعیف-کشتار کم{به نظر من این یکی رو بیخیال بشین} شوالیه:قوی-بیشترین…
دژ مستحکم
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ